Despre eticheta ecologică

FLOAREA este simbolul etichetei ecologice comunitare.

Eco label

Eticheta ecologică a Uniunii Europene (Floarea Europeană) , creată de Comisia Europeană în 1992, este o schemă unică de certificare pentru a ajuta consumatorii să distingă produsele şi serviciile verzi, care nu afectează mediul. Eticheta ecologică comunitară nu se acordă pentru alimente şi produse medicale.

Este o schemă facultativă, concepută să încurajeze afacerile să comercializeze bunuri şi servicii cu un impact redus asupra mediului şi pentru consumatorii europeni inclusiv cumpărătorii publici şi privaţi să le identifice uşor.

Floarea se poate găsi în toată Europa precum şi în Norvegia, Liechtenstein şi Islanda. Eticheta ecologică comunitară face parte dintr-o strategie mai largă, orientată către promovarea consumului şi producţiei raţionale.

Ecoetichetarea este o activitate care are ca scop stabilirea unui sistem voluntar de acordare a etichetei ecologice pentru produse cu impact minim asupra sănătăţii umane şi a mediului, pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produsului.

Eticheta ecologică este un simbol grafic, şi /sau un text descriptiv aplicat pe produs sau ambalaj, într-o broşură sau alt document informativ care însoţeşte produsul şi care oferă informaţiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale produselor oferite pe piaţă.

Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, etichetarea ecologica fiind o acţiune voluntara.
Schema este deschisă tuturor produselor / serviciilor cu excepţia:
a) substanţelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, toxice, dăunătoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum şi bunurilor fabricate prin procedee dăunătoare pentru om sau pentru mediu şi care pot dăuna consumatorului în condiţii normale de utilizare;
b) produselor alimentare, băuturilor, produselor farmaceutice;
c) aparaturii medicale destinate utilizării în scopuri profesionale sau care este prescrisă ori utilizată de către personal medical calificat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În România, pentru implementarea schemei de etichetare ecologică, a fost înfiinţată Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice.

În conformitate cu Regulamentul Nr. 1980/2000 al Parlamentului şi Consiliului European din 17 iulie 2000 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, transpus in legislaţia românească prin HG nr. 189/28.02.2002 (abrogat prin) HG nr. 236/07.03.2007 , privind sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice comunitare, categoriile de produse vizate pentru etichetare ecologică sunt:

Pentru detalii privind obţinerea etichetei ecologice, click aici.

Home Despre eticheta ecologică Campanie Legislaţie Produse ecologice Ştiri Contact
@ 2007 Eticheta ecologica. Toate drepturile rezervate.