Obţinerea etichetei ecologice

Schema de acordare a etichetei ecologice a intrat īn funcţiune īn anul 1992, cānd s-au stabilit primele grupe de produse.

În anul 2000, schema a fost substanţial revizuită. Regulamentul Nr. 1980/2000 al Parlamentului şi Consiliului European din 17 iulie 2000, privind stabilirea unei scheme de acordare a etichetei ecologice comunitare, a fost transpus în legislaţia românească prin HG nr. 189/28.02.2002 (abrogat prin) HG nr. 236/07.03.2007 (publicat în Monitorul Oficial nr. 184 din 16/03/2007), ce a stabilit sistemul revizuit de acordare a etichetei ecologice.

Pentru obţinerea etichetei ecologice agenţii economici (fabricanţi, importatori, prestatori de servicii comercianţi) trebuie să parcurgă următoarele etape:

  • solicitarea etichetei ecologice la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor care reprezintă autoritatea competentă.
  • realizarea încercărilor pe produse de către institutele specializate recomandate de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi/sau de către alte institute care deţin laboratoare acreditate.
  • evaluarea performanţelor produsului de către autoritatea competentă (Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor) care colaborează cu Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice în luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice şi cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în vederea evaluării gradului de eficienţă cu care eticheta ecologică răspunde nevoilor de informare a comsumatorilor.
  • solicitările pentru acordarea etichetei ecologice sunt supuse plăţii unui tarif între 300 şi 1300 de euro, care nu include costurile pentru testarea sau verificarea produselor în procesul de evaluare a performanţelor acestora (suportate de către solicitanţii etichetei ecologice).
  • acordarea etichetei ecologice de către Comisia Naţională pentru Acordarea Etichetei Ecologice, pe categoria de produse în care se încadrează.

Ulterior obţinerii acestei etichete, agenţii economici sunt obligaţi la plata unui tarif anual pentru utilizarea ei. Astfel, tariful anual este egal cu 0,15% din volumul anual al vânzărilor produsului care a obţinut eticheta ecologică în cadrul Comunităţii. Tariful minim anual se fixează ca fiind echivalentul în lei a 500 de euro pe grupa de produse şi pe operator economic, iar tariful maxim se fixează ca fiind echivalentul în lei al sumei de 25.000 de euro.


Home Despre eticheta ecologică Campanie Legislaţie Produse ecologice Ştiri Contact
@ 2007 Eticheta ecologica. Toate drepturile rezervate.